Print this page Generate PDF

Aktivnosti

05.12.2015

CRNA GORA

VLADA CRNE GORE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

02 Broj: UPI-727/4

Podgorica, 11.05.2015.godine

ER

OPŠTINA PLAV

Sekretarijatu za uredjenje prostora i imovinu

 

            Shodno članu 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) obavještavamo vas da je „Wireless Montenegro” d.o.o. iz Podgorice, Ul. 19. Decembra bb (južna tribina Stadiona Budućnosti), podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu „Kofiljača“, Opština Plav.

            U vezi sa navedenim obavještavamo vas da se uvid u dostavljenu dokumentaciju može izvršiti u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 211 i u Sekretarijatu za uredjenje prostora i imovinu, Opštine Plav, radnim danima od  9 do 12 časova.

            Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je 19.05.2015.godine.

 DIREKTOR

Ervin Spahić

26.08.2014

OBAVJEŠTENJE

           Shodno zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu a u vezi izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, sekretarijat za uređenje prostora i imovinu, daje na uvid dokumentaciju te poziva zainteresovanu javnost da izvrši uvid u isti. VIŠE...

 

11.08.2014

           Kabinet Predsjednika Opštine Plav, podnio zahtjev za obnovu zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, čija se realizacija planira na dijelu katastarskih parcela broj: 179 i 181, KO Brezojevice 1, Plav, koji je uradio „MEDIX“ Podgorica.


Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal