Print this page Generate PDF

Poreska rešenja

OBAVJEŠTENJE

           Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije će sva neuručena rješenja o utvrđivanju poreza na nepokretnost dostaviti pribijanjem rješenja na oglasnoj tabli Opštine Plav i smatraće se dostavljenim istekom 15-tog dana od objavljivanja. VIŠE ...

 

Poreska rešenja su privatna dokumenta te ulazom na dokumenat potreban je password koji je JMBG vlasnika. Dakle, upisacemo na pulju password: JMBG vlasnika.

  • Objavljeno 29.10.2014
  • Objavljeno 07.10.2014
  • Objavljeno 02.10.2014
  • Objavljeno 30.09.2014
  • Objavljeno 22.09.2014
  • Objavljeno 09.09.2014
  • Objavljeno 09.09.2014
  • Objavljeno 05.09.2014
  • Objavljeno 01.09.2014
  • Objavljeno 26.08.2014

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal