Na osnovu člana 117. Zakona o sportu („Sl. list CG“, br. 44/18) i člana 7. Odluke o finansiranju sporta („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/19), Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Share

Odluka o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama za 2020.godinu

Share

U 2019. godini, Sekretarijatu za uredjenje prostora i imovinu podnešen je jedan zahtjev za ekološku saglasnost za koji nije bila potrebna izrada elaborata.

Share

Predsjednik Opštine Plav donio Odluku o dodjeli stipendija za studijsku 2020/21. godinu.   Predsjednik Opštine Plav, Mirsad Bajtraktarević, je danas donio Odluku o o dodjeli stipendija za studijsku 2020/21. godinu

Share

Lista studenata koji ispunjavaju uslove konkursa

Share

POVODOM NACRTA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PLAV ZA 2020. GODINU Na osnovu člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih

Share

Opština Plav dodjeljuje studentsku nagradu studentima koji imaju prebivalište u Opštini Plav i licima sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem koji imaju prebivalište u opštini Plav, kao izraz priznanja za

Share

  1. Predmet Konkursa je sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020.godinu iz Budžeta opštine Plav. Sportska organizacija prijavljuje program rada za period od godinu dana, sa procjenom iznosa sredstava

Share

Opština Plav – Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti objavio je danas Konkurs za dodjelu stipendija za studentsku 2020/21godinu. 1. Pravo na stipendiju imaju studenti koji su: – prema

Share
Canović: Posvećeno radimo na uređenju gradskog jezgra

Potpredsjednik Opštine Nihad Canović istakao je da lokalna samouprava, pored posvećenosti brojnim infrastrukturnim projektima na teritoriji cijele opštine, predano radi i na uređenju užeg gradskog jezgra. „Uređenjem fasade na objektu

Share