Uputstvo o kontrolisanom procesu rada Opštine Plav u narednom periodu

Share

Plan integriteta

Share

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG br.  34/19 i 038/20) i člana 90 i 94 stav 5  Statuta Opštine Plav (Sl.list CG-Opštinski pr. br. 44/18), a

Share

Odluka o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama za 2020.godinu

Share

U 2019. godini, Sekretarijatu za uredjenje prostora i imovinu podnešen je jedan zahtjev za ekološku saglasnost za koji nije bila potrebna izrada elaborata.

Share

Predsjednik Opštine Plav donio Odluku o dodjeli stipendija za studijsku 2020/21. godinu.   Predsjednik Opštine Plav, Mirsad Bajtraktarević, je danas donio Odluku o o dodjeli stipendija za studijsku 2020/21. godinu

Share

Lista studenata koji ispunjavaju uslove konkursa

Share

POVODOM NACRTA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PLAV ZA 2020. GODINU Na osnovu člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih

Share
OPŠTINA PLAV I OPŠTINA PETNJICA POTPISALE MEMORANDUM O SARADNJI

Sastanaku su prisustvovali Predsjednik Opštine Plav Mirsad Bajraktarević, Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović i projektni tim: Merdin Purišić- Menadžer projekta, Adis Ličina koordinator projekta, Sulejman Dešić administrativni asistent, Alen Pljakić

Share

Opština Plav dodjeljuje studentsku nagradu studentima koji imaju prebivalište u Opštini Plav i licima sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem koji imaju prebivalište u opštini Plav, kao izraz priznanja za

Share