Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi(„Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 20/20), a na osnovu zahtjeva većeg broja redovnih studenata sa teritorije Opštine Plav,

Share
Javni konkurs za dodjelu stipendija za 2021/2022. godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 20/20), v.d. sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Plav, raspisuje:   Javni

Share

Na osnovu člana 28. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/19), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisuje:   Javni

Share

Na osnovu člana 117. Zakona o sportu („Sl. list CG“, br. 44/18) i člana 7. Odluke o finansiranju sporta („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/19), v.d. sekretar Sekretarijata za

Share

Odluka, Poništava se Javni konkurs br. 0321-526 za sufinansiranje programarada sportskih organizacijaza 2021.godinu koji je raspisan 14.06.2021. godine. Odluka o poništavanju Javnog konkursa za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama po drugi

Share
Javni konkurs za fotonaponske panele za privredu i poljoprivredu

Fond za zaštitu životne sredine (EKo-fond) objavio je Javni konkurs “Fotonaponski paneli za privredu i poljoprivredu” za dodjelu bespovratnih podsticajnih sredstava (subvencija) namijenjene mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i

Share
Obavještenje – prezentacija IPARD Javnog poziva

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači kao i druga zainteresovana lica sa teritorije opštine Plav, da će se održati prezentacija prvog Javnog poziva za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 7 „Diverzifikacija

Share

Na osnovu člana 117. Zakona o sportu („Sl. list CG“, br. 44/18) i člana 7. Odluke o finansiranju sporta („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/19), Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Share
Javni poziv za dodjelu kiosk kućica za Projekat sa poziva Norveška za vas – Crna Gora

Opština Plav obavještava poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Plav da je u toku javni poziv za besplatnu dodjelu kiosk kućica za projekat Norveška za Vas. Prijava zainteresovanih može se izvršiti

Share
Obavještenje povodom Centralne javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2021.

Zbog pooštravanja mjera u borbi protiv korona virusa koje je donijelo Ministarstvo zdravlja (COVID19) Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije Opštine Plav obavještava građane, privrednike, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organe

Share