Komunalna policija – Saopštenje

Imajući u vidu da su Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanja unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog Corona virusa („Sl. list CG“, br. 15/20), propisane mjere koje

Share
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti

Na osnovu čl. 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ( ”Sl.list CG”, broj 02/18 i 34/19 ), člana 160 Statuta Opštine Plav (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 044/18

Share

Na osnovu čl. 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ( ”Sl.list CG”, broj 02/18 i 34/19 ), člana 160 Statuta Opštine Plav (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 044/18

Share
Radionica za nezaposlene žene i mlade u Plavu

U okviru projekta ‘’Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore’’, organizacija Help organizuje motivacione radionice za žene i mlade sa područja Plava, Gusinja i Andrijevice,

Share
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu

Odluku Komisije o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu možete pogledati na linku ispod. ODLUKA

Share
Javni konkurs po skraćenom postupku za NVO

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. Broj: 0321-777 Plav, 27.12.2019. godine Na osnovu člana 5 stav 1. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija („Službeni list CG – opštinski

Share

Ovaj projekat je kofinansiran od strane Evropske unije Njemačka NVO Help  u okviru projekta: ‘’Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore“, raspisuje JAVNI   POZIV Za

Share

                                                                                                                  Ovaj projekat je kofinansiran od strane  Evropske unije   Njemačka NVO Help  u okviru projekta: ‘’Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore“, raspisuje

Share

Na osnovu člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 001/09 od 15.01.2009) donosi se:  

Share
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Na osnovu čl. 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ( ”Sl.list CG”, broj 02/18 i 34/19 ), člana 160 Statuta Opštine Plav (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 044/18

Share