NADLEŽNOSTI: Poslovi komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima opština vrši sopstvene poslove

Share

DOKUMENTA 01 Lore Impsum Lorem Ipsum 02 Lorem Ipsum Lorem Ipsum  

Share