';

Direktor
Rusmir Bajraktarević

Tel: +382 (0)51 255 311
Email: direkcija@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 21.06.1985.godine u Beranama.

Osnovnu i srednju školu završio u Plavu.Diplomirao na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju u Novom Pazaru.

U toku prethodnih radnih angažmana pripravnički staž je završio u Opštini Plav-Sekretarijat za privredu razvoj i finansije,zatim je zasnovao radni odnos kao Samostalni savjetnik II za poslove utvrđivanja,kontrole i naplate lokalnih prihoda,u Sekretarijatu za privredu razvoj i finansije.

Na mjesto Direktora Direkcije za uređenje prostora i investicije imenovan je 03.09.2018.godine.

Oženjen, otac jednog djeteta.

Mobile website

Direktor
Rusmir Bajraktarević

Tel: +382 (0)51 255 311
Email: direkcija@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 21.06.1985.godine u Beranama.

Osnovnu i srednju školu završio u Plavu.Diplomirao na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju u Novom Pazaru.

U toku prethodnih radnih angažmana pripravnički staž je završio u Opštini Plav-Sekretarijat za privredu razvoj i finansije,zatim je zasnovao radni odnos kao Samostalni savjetnik II za poslove utvrđivanja,kontrole i naplate lokalnih prihoda,u Sekretarijatu za privredu razvoj i finansije.

Na mjesto Direktora Direkcije za uređenje prostora i investicije imenovan je 03.09.2018.godine.

Oženjen, otac jednog djeteta.