';

Sekretar
Fazlija Krcić

Tel: +382 (0) 67 707 445
Email: inspekcija@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 22.02.1958.godine u Plavu.Osnovnu školu završio u Gusinje, a gimnaziju u Plavu.Diplomirao na pravnom fakultetu u Prištini 1983. god.

Zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme 1984.godine kao Sekretar kod ZZ Aljo Hot u Gusinje, u periodu od 1996.-1999.godine obavljao poslove pomoćnika stečajnog Upravnika u istoj zadruzi,takođe je obavljao i poslove Direktora iste zadruge.2002.godine je zasnovao radni odnos u Upravi za nekretnine područna jedinica Plav,sve do decembra 2006.godine.Februara 2007.godine zasnovao radni odnos u Opštini Plav na poslovima Samostalnog Savjetnika 1 za opšta imovinsko-pravna pitanja i zastupanja Opštine.

Skupština CG. svojom odlukom imenovala ga je za Predsjednika OIK-a Gusinje, a 2006.godine bio je Predsjednik OPK u Plavu.2004.godine je ponovo izabran za Predsjednika OIK-a u Gusinje.

04.10.2018. imenovan je za Sekratara Sekretarijata ua uređenje prostora i imovinu-Opština Plav.

Mobile website

Sekretar
Fazlija Krcić

Tel: +382 (0) 67 707 445
Email: inspekcija@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 22.02.1958.godine u Plavu.Osnovnu školu završio u Gusinje, a gimnaziju u Plavu.Diplomirao na pravnom fakultetu u Prištini 1983. god.

Zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme 1984.godine kao Sekretar kod ZZ Aljo Hot u Gusinje, u periodu od 1996.-1999.godine obavljao poslove pomoćnika stečajnog Upravnika u istoj zadruzi,takođe je obavljao i poslove Direktora iste zadruge.2002.godine je zasnovao radni odnos u Upravi za nekretnine područna jedinica Plav,sve do decembra 2006.godine.Februara 2007.godine zasnovao radni odnos u Opštini Plav na poslovima Samostalnog Savjetnika 1 za opšta imovinsko-pravna pitanja i zastupanja Opštine.

Skupština CG. svojom odlukom imenovala ga je za Predsjednika OIK-a Gusinje, a 2006.godine bio je Predsjednik OPK u Plavu.2004.godine je ponovo izabran za Predsjednika OIK-a u Gusinje.

04.10.2018. imenovan je za Sekratara Sekretarijata ua uređenje prostora i imovinu-Opština Plav.