';

Sekretar
Miralem (Husein) Metjahić

Tel: +382 (0)67 507 740
Email: opstauprava@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 22.12.1987.godine u Beranama.Osnovnu školu završio u Plavu.Srednju medicinsku školu završio u Beranama.

Osnovne akdamske studije završio na Univerzitetu privredne akadamije u Novom Sadu i stekao zvanje diplomiranog pravnika.Na istom Univerzitetu završio i master akademske studije-master pravnik,koje je odbranio sa magistratskim radom “Međunarodni standardi u visokotehnološkom kriminalu”.

U Osnovnom Sudu u Plavu je obavljao poslove sudijskog pripravnika.

U Ministarstvu finansija,Upravi za nekretnine PJ Plav,obavljao poslove samostalnog savjetnika.

Na mjesto Sekretara Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti imenovan je 14.09.2018.godine.

Mobile website

Sekretar
Miralem (Husein) Metjahić

Tel: +382 (0)67 507 740
Email: opstauprava@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 22.12.1987.godine u Beranama.Osnovnu školu završio u Plavu.Srednju medicinsku školu završio u Beranama.

Osnovne akdamske studije završio na Univerzitetu privredne akadamije u Novom Sadu i stekao zvanje diplomiranog pravnika.Na istom Univerzitetu završio i master akademske studije-master pravnik,koje je odbranio sa magistratskim radom “Međunarodni standardi u visokotehnološkom kriminalu”.

U Osnovnom Sudu u Plavu je obavljao poslove sudijskog pripravnika.

U Ministarstvu finansija,Upravi za nekretnine PJ Plav,obavljao poslove samostalnog savjetnika.

Na mjesto Sekretara Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti imenovan je 14.09.2018.godine.