';

Sekretar
Miralem Feratovic

Tel: +382 (0)67 533 677
Email: finansije@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 09.09.1986. godine u Plavu.

Osnovnu i srednju školu završio u Plavu. Diplomirani je ekonomista.

Od 2014. do 2017.godine radni angažman u Opštini Plav,obavljao je poslove na više radnih mijesta u okviru Sekretarijata za privredu,razvoj i finansije.Od 2017. do 2018.godine je radno angažovan na više poslova, između ostalog, šefa za projekte i međunarodnu saradnju i finansijama u JP Nacionalni parkovi Crne Gore.

20.08.2018. imenovan je na mjesto Sekretara u Sekretarijatu za privredu razvoj i finansije.

Oženjen.

Mobile website

Sekretar
Miralem Feratovic

Tel: +382 (0)67 533 677
Email: finansije@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 09.09.1986. godine u Plavu.

Osnovnu i srednju školu završio u Plavu.Diplomirani je ekonomista.

Od 2014. do 2017.godine radni angažman u Opštini Plav,obavljao je poslove na više radnih mijesta u okviru Sekretarijata za privredu,razvoj i finansije.Od 2017. do 2018.godine je radno angažovan na više poslova, između ostalog, šefa za projekte i međunarodnu saradnju i finansijama u JP Nacionalni parkovi Crne Gore.

20.08.2018. imenovan je na mjesto Sekretara u Sekretarijatu za privredu razvoj i finansije.

Oženjen.