';

Komandir
Besim Gutić

Tel: +382 51 251 063
Email: sluzba.zastite@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 22.05.1987.godine u Plavu.Osnovnu i srednju školu završio u Plavu.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru.

Radni odnos započeo u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti juna 2015.godine,a mjeseca septembra 2017.godine imenovan za Pomoćnika Sekretara pomenutog Sekretarijata.Od februara do jula 2018.godine obavljao je i poslove V.D. Komandira Službe zaštite i spasavanja.

Na mjesto Komandira Službe zaštite i spasavanja imenovan 05.09.2018.godine.

Mobile website

Komandir
Besim Gutić

Tel: +382 51 251 063
Email: sluzba.zastite@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 22.05.1987.godine u Plavu.Osnovnu i srednju školu završio u Plavu.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru.

Radni odnos započeo u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti juna 2015.godine,a mjeseca septembra 2017.godine imenovan za Pomoćnika Sekretara pomenutog Sekretarijata.Od februara do jula 2018.godine obavljao je i poslove V.D. Komandira Službe zaštite i spasavanja.

Na mjesto Komandira Službe zaštite i spasavanja imenovan 05.09.2018.godine.