';

NADLEŽNOSTI:

Potpredsjednika Opštine imenuje i razrješava predsjednik Opštine, uz saglasnost Skupštine.

Za svoj rad potpredsjednik odgovara predsjedniku Opštine i Skupštini.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu predsjednik povjeri.

Mandat potpredsjednika Opštine traje koliko i mandat predsjednika Opštine, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat prije vremena na koje je imenovan:

razrješenjem, podnošenjem ostavke i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Potpredsjednik Opštine može biti razriješen dužnosti ukoliko ne vrši ili nesavjesno vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Opštine pokreće postupak za davanje saglasnosti za razrješenje

potpredsjednika u pisanoj formi sa obrazloženjem, koji podnosi Skupštini.

O predlogu za davanje saglasnosti za razrješenje potpredsjednika na Skupštini se raspravlja i glasa.

U postupku razrješenja potpredsjednik ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrešenje.

Mobile website

NADLEŽNOSTI:

Potpredsjednika Opštine imenuje i razrješava predsjednik Opštine, uz saglasnost Skupštine.

Za svoj rad potpredsjednik odgovara predsjedniku Opštine i Skupštini.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu predsjednik povjeri.

Mandat potpredsjednika Opštine traje koliko i mandat predsjednika Opštine, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat prije vremena na koje je imenovan:

razrješenjem, podnošenjem ostavke i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Potpredsjednik Opštine može biti razriješen dužnosti ukoliko ne vrši ili nesavjesno vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Opštine pokreće postupak za davanje saglasnosti za razrješenje

potpredsjednika u pisanoj formi sa obrazloženjem, koji podnosi Skupštini.

O predlogu za davanje saglasnosti za razrješenje potpredsjednika na Skupštini se raspravlja i glasa.

U postupku razrješenja potpredsjednik ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrešenje.