';

Potpredsjednik
Nihad Canović

Tel: +382 51 251 420
Email: nihad.canovic@gmail.com

BIOGRAFIJA

Nihad Canović je rođen 24. aprila 1990. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u Plavu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Javni sektor. Tokom studija radio je kao praktikant u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers.

Od 2016. godine radi u Skupštini Crne Gore, a od avgusta 2018. obavlja funkciju potpredsjednika Opštine Plav.

Mobile website

Potpredsjednik
Nihad Canović

Tel: +382 51 251 420
Email: nihad.canovic@gmail.com

BIOGRAFIJA

Nihad Canović je rođen 24. aprila 1990. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u Plavu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Javni sektor. Tokom studija radio je kao praktikant u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers.

Od 2016. godine radi u Skupštini Crne Gore, a od avgusta 2018. obavlja funkciju potpredsjednika Opštine Plav.