Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 29  > >>

25. 07. 2016.

Održana javna rasprava o izradi Lokalne studije lokacije za izgradnju mHE na vodotoku „Đurička rijeka sa pritokama“ u Opštini Plav

Kategorija: Crnogorski
Poslao: urednik

Javnoj raspravi prisustvovali: predstavnici Opštine:

  • Orhan Šahmanović, predsjednik Opštine;
  • Izet Hadžimušović, predsjednik SO Plav,

Rukovodioci  organa u okviru lokalne samouprave, zaposleni u Sekretarijatu za uređenje prostora i imovinu.

Predstavnici investitora:

  • Florim Krasniqi, vlasnik konzorcijuma „Plava Hydro Power“;
  • Zumber Đonbaljaj, predstavnik konzorcijuma;
  • Sofie Kika, predstavnik konzorcijuma;

Projektant:

  • Ljubiša Bošković;

Obrađivač Lokalne studije lokacije:

  • Ana Jokić,

Ispred DOO KD Plav

  • Kemal Purišić, izvršni direktor DOO KD Plav,
  • Skender Balijić, predstavnik DOO KD Plav,

Ispred NP Prokletije:

  • Enes Drešković, direktor NP Prokletije,

kao i građani Opštine Plav.

 Na početku javne rasprave predsjednik Opštine Orhan Šahmanović je, otvorivši javnu raspravu, pozdravio  prisutne, zahvalio investitoru na prisustvu javnoj raspravi i izrazio zadovoljstvo naglašavajući da je veoma rijedak slučaj da investitor odnosno vlasnik firme, u ovom slučaju Konzorcijuma, bude lično prisutan na ovakvoj vrsti rasprave.

22. 07. 2016.

Dogovoren okrugli sto na temu zaštite Plavskog jezera

Kategorija: Crnogorski
Poslao: urednik

Predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović sastao se sa državnom sekretarkom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Daliborkom Pejović. Tema razgovora je bila održavanje okruglog stola o zaštiti Plavskog jezera. 

Dogovoreno je da okrugli sto bude održan u okviru manifestacije „Dani borovnice“. Predsjednik Orhan Šahmanović je naglasio da je održavanje ovakvog naučnog skupa od izuzetnog značaja za Opštinu odnosno za samo jezero koje je jedna od glavnih turističkih ponuda Plava.

20. 07. 2016.

Održan sastanak predsjednika opštine Plav Orhana Šahmanovića i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Budimira Mugoše

Kategorija: Crnogorski
Poslao: urednik

Predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Budimir Mugoša, na sastanku u Podgorici, razgovarali su  povodom predstojeće manifestacije “Dani borovnice” koja se tradicionalno održava svake godine, krajem jula, u okviru kulturnog ljeta. 

03. 06. 2016.

Održan sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU I Crne Gore u Briselu (1-2.jun)

Kategorija: Crnogorski
Poslao: urednik

Transnacionlna i međuregionalna saradnja, kao i ekonomsko upravljanje i ekonomski razvoj su bili u fokusu šestog sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore koji je održan 1-2. juna 2016. godine u Briselu.

 

Jačanje kadrovskih resursa i obezbjeđivanje sredstava za finansiranje projekata kroz formiranje takozvanog Rivolving fonda je nepohodno kako bi lokalne zajednice dobile što više bespovratnih sredstava iz sredstava EU - zaključeno je na sastanku. 

 

28. 12. 2015.

Obavještenje

Kategorija: Crnogorski
Poslao: urednik
Obavještenje
o početnim koracima ka izradi Nacrta Prostornog plana posebne namjene NP*Prokletije*
 
(Kliknite ovdje)

Str. 1 od 29  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal