Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 23  > >>

26. 01. 2015.

PROGRAM SPROVOĐENJA PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA PERIOD 2015. I 2016. godine

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

PROGRAM SPROVOĐENJA PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA PERIOD 2015. I 2016. godine

    Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u fazi je izrade PROGRAMA SPROVOđENJA PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA PERIOD 2015. I 2016. godine. Pred Vama je upitnik koji obuhvata svih devet oblasti Plana i u sklopu njih mjere koje su se nalazile u prethodnom programskom periodu. Neke od navedenih mjera su sprovedene, neke su u fazi realizacije, a neke nisu ostvarene ili se njihovo sprovođenje ponavlja tokom svake godine obuhvaćene ovim strateškim dokumentom (poput obilježavanja 16 dana aktivizma, PR aktivnosti, pojedinih obuka i sl). Kompletan izvještaj o realizaciji plana za prošlu godinu je u pripremi.

    Na Vama je da popunjavanjem ovog Upitnika date svoje misljenje O PRIORITETIMA ZA NAREDNI PROGRAMSKI PERIOD (2015. I 2016. GODINU). Mišljenje dajete u sklopu oblasti u kojoj Vi (ili vaša institucija/organizacija) radi, a i u sklopu ostalih oblasti za koje posjedujete informacije/znanje. Rezultati ovog istraživanja poslužiće kao smjernica Radnoj grupi i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava za izradu Programa sprovođenja za navedeni period.

    ROK ZA POPUNJAVANJE JE 28. JANUAR. Tokom popunjavanja Upitnika biće vam potrebna stabilna internet konekcija, pa istu osigurajte. Ukoliko budete imali pitanja ili tehničkih problema u popunjavanju forme, možete se javiti na mail: aleksandragligorovic.mne@gmail.com ili na tel. 067223562 [2].

    UPITNIKU MOZETE PRISTUPITI KLIKOM NA SLEDECI LINK:

https://docs.google.com/forms/d/1EizVmg2jX0IRf7x1aJzWXr-NFzOzt08VPl_dh2oKk3E/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link [3]

Unaprijed se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i trudu.

16. 01. 2015.

Predsjednik

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

Obavještenje  

   Predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović susreo se danas sa predsjednicom Opštine Gusinja Anelom Čekić.

   Dogovoreno je da tokom naredne nedelje započnu aktivnosti na podeli imovine, teritorijalno razgraničenje dviju opština kao i preuzimanje lokalnih službenika i namještenika.

16. 01. 2015.

Obavještenje za uklanjanje parkiranih automobila sa javnih puteva

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

OBAVJEŠTENJE

 

 

Obavještavaju se pravna i  fizička  lica sa teritorije opštine Plav koja su parkirala svoja vozila na dio kolovoza puta i putnog pojasa gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, da u roku odmah uklone ista zbog nesmetanog čišćenja snijega sa gore pomenutih kolovoza, kao i zbog normalnog odvijanja saobraćaja i kretanja pješaka.

16. 01. 2015.

Obavještenje za vlasnike pasa

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

OBAVJEŠTENJE

 

 

Obavještavaju se svi vlasninici pasa da su dužni iste držati pod kontrolom (vezane ili u zatvorenim prostorijama), jer smo svjedoci da psi lutalice na području naše Opštine prestavljaju potencijalnu opasnost za stanovništvo  i stočni fond.

         

U vezi ovog Obavještenja Sekretarijat za inspekcijske poslove opštine Plav će preduzeti sve  Zakonom predviđene mjere protiv svih onih vlasnika pasa koji ne vode računa o njima, već ih puštaju i ne vode računa o njima.

16. 01. 2015.

Za uklanjanje svih djelove krošnji drveća i ostalog rastinja koje se nalaze iznad puta

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

OBAVJEŠTENJE

 

 

Obavještavaju se građani   opštine Plav koji posjeduju imovinu duž lokalnih i  nekategorisanih puteva a koji imaju zasijane voćke i ostalo rastinje do međa sa putevima a čije granje ometa  normalno odvijanje saobraćaja i kretanje pješaka da su dužni ukloniti sve djelove krošnji drveća i ostalog rastinja koje se nalaze iznad puta.

 

Ovo je neophodno uraditi iz razloga što pomenuto drveće i rastinje onemogućava normalno čišćenje puteva snjegočistačima.

 

U slučaju da vlasnici nekretnina ne postupe u skladu sa ovim Obavještenjem, Sekretarijat za inspekcijske poslove opštine Plav će biti prinuđen da preduzme sve neophodne zakonske mjere i radnje da se navedeni posao završi a sve o trošku vlasnika nekretnina.

Str. 1 od 23  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal