Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 24  > >>

28. 02. 2015.

Turnir u elektronskim sportovima

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

                U Domu kulture u Plavu, po prvi put organizovan je turnir u elektronskim sportovima na kojem je učestvovalo više od 30 takmičara podijeljenih u pet ekipa, dok je program pratilo oko stotinak mladih iz Plava i Gusinja. Na turniru je igrana DOTA 2 koja je u svijetu prepoznata kao jedna od vodećih igara u E-sportovima.

 - Turnir se sprovodi u okviru implementacije Lokalnog plana akcije za mlade opštine Plav. Sekretarijat za opštu upravu I društvene djelatnosto opštine Plav prepoznao je potencijal ove, ne male zajednice mladih ljudi u našem mjestu koja se bavi ovim vidom aktivnosti. U organizovanju turnira pomogla je Turistička organizacija Plav I JU „Centar za kulturu“ Plav, koji su obezbijedili nagrade i prostor za održavanje turnira.  Turnir su posjetili i predstavnici E-sports saveza Crne Gore, Aljoša Drobnjak i Milena Radević te su uzeli aktivno učešće u turniru tako što su komentarisali mečeve koji su se uživo prenosili na video bimu postavljenom u holu Doma kulture. 

27. 02. 2015.

Poziv za ućešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u Opštini Plav

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

CRNA GORA                                            

OPŠTINA PLAV         

-Kabinet Predsjednika                                                     

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja

 Br.031-

 Plav, 26.02 .2015.god.                       

 

 

            Na osnovu Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG'', br. 21/09), Uredbe o prodaju i  davanju u zakup stvari u državnoj imovini (,,Sl.list CG'', br. 44/10), i Odluke Skupštine Opštine Plav o prodaji nepokretnosti, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja Opštine Plav, objavljuje:

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI PLAV

 

1.PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je državna imovina, u svojini Opštine Plav, koju čini:

            -nekretnina, objekat-podrum, površine 21,5m2, koju čini katastarska parcela br.  1623 upisana u listu nepokretnosti br. 265 KO Plav, na ime D.S.SO Plav. Parcela je u granica detaljnog plana.

 

18. 02. 2015.

Posjeta opštini Rožaje

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Danas je Opštinu Rožaje i predsjednika opštine Ejupa Nurkovića posjetila delegacija u sastavu: predsjednik opštine Plav, Orhan Šahmanović i predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović. Sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine Plav, Izet Hadžimušević, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Plav, Mirza Medunjanin i direktor direkcije za izgradnju i investicije opštine Rožaje, Mirsad Džudžević.

12. 02. 2015.

POČELO IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE ZA OPŠTINU PLAV

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

POČELO IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE ZA OPŠTINU PLAV

Juče su počeli radovi na realizaciji Projekta održavanja javne rasvjete u opštini Plav, kojim je predviđena rekonstrukcija cjelokupne mreže u Mjesnim centrima Plav i Murina.Radovi će trajati dvadeset dana, odnosno do kraja februara ove godine.

Izvođenje  radova na održavanju javne rasvjete za opštinu Plav, ugovoreno je sa  preduzećem „HeSa Light“ Roskilde iz Danske, koji je angažovao podizvođača „DR ELEKTRO 2000“, DOO OBRENOVAC.

Izvođač radova  je obavezan da za račun Opštine, izvede radove instaliranja led sijalica na uličnoj rasveti u Opštini Plav, kako je detaljno opisano u tenderu, Ponudi i ranije potpisanom Ugovoru.


30. 01. 2015.

Operativni opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

U cilju pravovremenog I efikasnog djelovanja na najavu ekstremnih metoroloških pojava na području Opštine Plav, sastao se Operativni opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama kojim je presjedavao predsjednik Opštine Plav Orhan Šahmanović.

S obzirom na izvještaj i upozorenje zavoda za hidrometeorologiju Crne Gore dogovoreno je da se podigne nivo operativne spremnosti spremnosti  prije svega službe za zaštitu i spašavanje, kao i komunalno preduzeće i preduzeća za održavanje putne infrastrukture i elektro mreže.

Str. 1 od 24  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal