Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 19  > >>

07. 10. 2014.

Obavještenje

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

OBAVJEŠTENJE

           Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije će sva neuručena rješenja o utvrđivanju poreza na nepokretnost dostaviti pribijanjem rješenja na oglasnoj tabli Opštine Plav i smatraće se dostavljenim istekom 15-tog dana od objavljivanja. VIŠE ...

 

Poreska rešenja su privatna dokumenta te ulazom na dokumenat potreban je password koji je JMBG vlasnika. Dakle, upisacemo na polju password: JMBG vlasnika.

 • Objavljeno 07.10.2014
 • Objavljeno 02.10.2014
 • Ovjavljeno 30,09,2014
 • Objavljeno 23.09.2014
 • Objavljeno 22.09.2014
 • Objavljeno 22.09.2014
 • Objavljeno 09.09.2014
 • Objavljeno 09.09.2014
 • Objavljeno 05.09.2014
 • Objavljeno 01.09.2014
 • Objavljeno 26.08.2014

26. 09. 2014.

POTPISAN UGOVOR O USTUPANJU IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE ZA OPŠTINU PLAV

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

Predsjednik Opštine gospodin Orhan Šahmanović potpisao je 24.09.2014. godine.Ugovor o ustupanju izvođenja radova na održavanju javne rasvjete za opštinu Plav, sa  Dragoljubom Petrićem zastupnikom preduzeća „HeSa Light“ Roskilde iz Danske, direktorom prodaje za jugoistočnu Evropu.

Izvođač radova  je obavezan da za račun Opštine, na osnovu prihvaćene ponude broj 404-16, od 23.09.2014. godine, po pozivu za javno nadmetanje broj 012/14 od 01.09.2014. godine, za izvođenje radova na održavanju javne rasvete za Opštinu Plav, objavljenom na portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 031-716, od 24.09.2014. godine, da izvede radove instaliranja led sijalica na uličnoj rasveti u Opštini Plav, kako je detaljno opisano u tenderu, Ponudi i ovom Ugovoru.

24. 09. 2014.

Tači i Šahmanović otvorili radove

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

 

Tači i Šahmanović otvorili radove

     

         Put Dečani-Plav razvojna je šansa za sjevernu crnogorsku opštinu, kazao je njen predsjednik, Orhan Šahmanović. On je danas na Kosovu svečano otvorio radove na izgradnji puta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, predsjednikom Opštine Dečani, Rasim Seljmanj.

05. 09. 2014.

Održana prezentacija o zaštiti životne sredine

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

Opština Plav je u saradnji sa FORS Montenegro u okviru projekta „Hajde da razgovaramo o EU“ organizovala prezentaciju na temu pregovaračkog poglavlja 27- Zaštita zivotne sredine.

12. 08. 2014.

Obavještenje

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

Kabinet Predsjednika Opštine Plav, podnio zahtjev za obnovu zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, čija se realizacija planira na dijelu katastarskih parcela broj: 179 i 181, KO Brezojevice 1, Plav, koji je uradio „MEDIX“ Podgorica.

Str. 1 od 19  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal