Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 18  > >>

09. 04. 2014.

Direktor Direkcije javnih radova Crne Gore g-din Žarko Živković i pomoćnik Mijo Peruničić u posjeti Opštini Plav

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: kemal

       

Predsjednik Opštine Plav g-din Orhan Šahmanović sa svojim saradnicima, direktorom za investicije i uredjenje prostora Opštine Plav g-dinom Izetom Hadžimušović imao je sastanak sa direktorom Direkcije javnih radova Crne Gore g-dinom Žarkom Živković i pomoćnikom Mijom Peruničićem.

07. 04. 2014.

Seminar„Integracija Crne Gore u NATO“

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: kemal

Na osnovu komunikacionih smjernica za iniciranje i vodjenje javnog dijaloga o članstvu Crne Gore u NATO, a u cilju realizacije strateškog cilja  uključenja Crne Gore u Nato, Uprava za kadrove i Opstina Plav u saradnji sa Vladinim koordinacionim timom, organizavali su obuku na temu “Integracija Crne Gore u Nato”. Obuci su prisustvovali odbornici lokalnog parlamenta uz stranačku zastupljenost, kao i predstavnici organizacionih jedinica Lokalne uprave i Ispostave policije plav .

Predavač na ovoj obuci bio je pukovnik docent dr Mehmedin Tahirović,načelnik Službe za odnose sa javnošću i protokol Ministarstva odbrane Vlade Crne Gore.

05. 03. 2014.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLAV

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: kemal

Centralna javna rasprava o nacrtu PUP-a Plav održana je dana 03.03.2014. godine u sali Opštine Plav sa početkom u 13 časova. Javna rasprava o Nacrtu Prostorno - urbanističkog plana opštine Plav održava se u trajanju od 15 dana i to u periodu od 19.02.2014 godine do  05.03.2014. godine.

Raspravi su prisustvovali u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma ( LAMP projekta) Nikola Petrović i Petar Živković.

U ime obrađivača PUP-a „Planet Cluster“ i „Montenegroprojekt“ doo Podgorica, prisustvovala je Jadranka Popović, glavni projektant sa saradnicima.

27. 02. 2014.

PREDSTAVLJEN AGROBUDŽET

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: kemal
Dana 25.02.2014. godine su na teritoriji opštine Plav održane tri prezentacije agrobudžeta za 2014. godinu u i to u Plavu, Gusinju i Murini. Cilj ovih prezentacija je da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima daju informacije o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike u 2014.godini, koju je usvojila Vlada Crne Gore.Prezentaciju je organizovao Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije Opštine Plav u saradnji sa službom za selekciju stoke i savjetodavnom službom za biljnu proizvodnju Regionalnog centra Berane.

19. 02. 2014.

JAVNA RASPRAVA

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: kemal

PROGRAM

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU

PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLAV

1. Nacrt Prostorno - urbanističkog plana opštine Plav (PUP) se stavlja se na Javnu raspravu.

2. Javna rasprava o Nacrtu Prostorno - urbanističkog plana opštine Plav održaće se u trajanju od 15 dana i to u periodu od 19.02.2014 godine do 05.03.2014 godine.

Str. 1 od 18  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal