';

ARHIVA DOKUMENATA: Budžet

Budzet Opstine 2018

Odluka o budžetu za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu

Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine

Budzet opstine 2017

Odluka o budžetu za 2017. godinu

Odluka o visini budzetskih sredstava za finansiranje redovnog rada pol. subjekata za 2017. god.

Odluka o privremenom finansiranju političkih partija

Budzet Opstine 2016

Odluka o budžetu za 2016. godinu

Budzet Opstine 2015

Odluka o Budžetu za 2015. godinu

Budzet Opstine 2014.

Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2014.godinu.pdf

Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2013.godinu.pdf

Odluka o porezu na nepokretnosti- prečišćen tekst.pdf

Mobile website

BUDŽET OPŠTINE

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu-nova

Odluka o budžetu za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu

Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine

Odluka o budžetu za 2017. godinu

Odluka o visini budzetskih sredstava za finansiranje redovnog rada pol. subjekata za 2017. god.

Odluka o privremenom finansiranju političkih partija

Odluka o budžetu za 2016. godinu

Odluka o Budžetu za 2015. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2014.godinu.pdf

Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2013.godinu.pdf

Odluka o porezu na nepokretnosti- prečišćen tekst.pdf