';

NADLEŽNOSTI:

Rukovodi  i kordinira radom Sekretarijata, organizuje i obezbjedjuje vršenje poslova i obavlja najsloženije zadatke i poslove iz djelokruga Sekretarijata.

Ostvaruje saradnju sa drugim organima uprave, organizacijama i preduzećima.

Donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova uz saglasnost Predsjednika Opštine.

Odlučuje o izboru i rasporedjivanju službenika i namještenika i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima.

Odgovoran je za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost rada Sekretarijata kojim rukovodi.

Sekretar za svoj rad i rad organa kojim rukovodi odgovara Predsjedniku Opštine.

 

IZVJEŠTAJ O RADU:

 

-AKTIVNOSTI

-UPOTREBNE DOZVOLE

-GRAĐEVINSKE DOZVOLE I URBANISTIČKO -TEHNIČKI USLOVI

-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

-ZAHTJEVI

Mobile website

NADLEŽNOSTI:

Rukovodi  i kordinira radom Sekretarijata, organizuje i obezbjedjuje vršenje poslova i obavlja najsloženije zadatke i poslove iz djelokruga Sekretarijata.

Ostvaruje saradnju sa drugim organima uprave, organizacijama i preduzećima.

Donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova uz saglasnost Predsjednika Opštine.

Odlučuje o izboru i rasporedjivanju službenika i namještenika i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima.

Odgovoran je za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost rada Sekretarijata kojim rukovodi.

Sekretar za svoj rad i rad organa kojim rukovodi odgovara Predsjedniku Opštine.

 

IZVJEŠTAJ O RADU:

 

-AKTIVNOSTI

-UPOTREBNE DOZVOLE

-GRAĐEVINSKE DOZVOLE I URBANISTIČKO -TEHNIČKI USLOVI

-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

-ZAHTJEVI