';

RADNA TIJELA

1. ODBORI U SKUPŠTINI OPŠTINE PLAV 

ODBOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

1. Damir Radončić, predsjednik
2. Sabina Markišić, član
3. Selmir Purišić, član
4. Medo Markišić, član
5. Igor Praščević, član

ODBOR ZA STAMBENO-KOMUNALNU OBLAST, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, RAZVOJ, POLJOPRIVREDU I FINANSIJE

1. dr Almir Aksalić, predsjednik
2. Iber Hoti, član
3. Jasmin Medunjanin, član
4. Besim Musić, član
5. Izet Hadžimušović, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Mirza Medunjanin, predsjednik
2. Hurijeta Pejčinović, član
3. Sanel Canović, član
4. Tomislav Stešević, član
5. Aida Kolašinac, član

2. SAVJETI U SO PLAV

SAVJET ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. Sanija Srdanović, predsjednica
2. Adis Tošić, član
3. Iber Hoti, član
4. Jasmin Medunjanin, član
5. Sanija Šahmanović, član
6. Izet Hadžimušović, član
7. Branka Praščević, član

SAVJET ZA PRAĆENJE I OSTVARIVANJE USTAVA I STATUTA

1. Hasim Radončić, predsjednik
2. Igor Vukanić, član
3. Dija Jasavić, član
4. Adnan Šabović, član
5. Orhan Šahmanović, član

SAVJET ZA PREDSTAVKE, PREDLOGE I DRUŠTVENI NADZOR

1. Šehila Čekić, predsjednica
2. Jelena Otašević, član
3. Marko Vuković, član

SAVJET ZA PROPISE

1. Šukrija Cikotić, predsjednik
2. Iber Hoti, član
3. Emro Feratović, član
4. Mersad Šabović, član
5. Milun Zogović, član

SAVJET ZA MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

1. Demir Đešević, predsjednik
2. Armin Jadadić, član
3. Kenan Balić, član
4. Medo Markišić, član
5. Branka Praščević, član

SAVJET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

1. Adela Šabotić, predsjednica
2. Abidin Musić, član
3. Ana Petrović, član
4. Ervin Tošić, član
5. Marko Vuković, član

SAVJET ZA VJERSKA PITANJA

1. Dževat Musić, predsjednik
2. Sanel Canović, član
3. Slavko Fatić, član
4. Enes Drešković, član
5. Zorica Martić, član

Mobile website

RADNA TIJELA

1. ODBORI U SKUPŠTINI OPŠTINE PLAV 

ODBOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

1. Damir Radončić, predsjednik
2. Sabina Markišić, član
3. Selmir Purišić, član
4. Medo Markišić, član
5. Igor Praščević, član

ODBOR ZA STAMBENO-KOMUNALNU OBLAST, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, RAZVOJ, POLJOPRIVREDU I FINANSIJE

1. dr Almir Aksalić, predsjednik
2. Iber Hoti, član
3. Jasmin Medunjanin, član
4. Besim Musić, član
5. Izet Hadžimušović, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Mirza Medunjanin, predsjednik
2. Hurijeta Pejčinović, član
3. Sanel Canović, član
4. Tomislav Stešević, član
5. Aida Kolašinac, član

2. SAVJETI U SO PLAV

SAVJET ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. Sanija Srdanović, predsjednica
2. Adis Tošić, član
3. Iber Hoti, član
4. Jasmin Medunjanin, član
5. Sanija Šahmanović, član
6. Izet Hadžimušović, član
7. Branka Praščević, član

SAVJET ZA PRAĆENJE I OSTVARIVANJE USTAVA I STATUTA

1. Hasim Radončić, predsjednik
2. Igor Vukanić, član
3. Dija Jasavić, član
4. Adnan Šabović, član
5. Orhan Šahmanović, član

SAVJET ZA PREDSTAVKE, PREDLOGE I DRUŠTVENI NADZOR

1. Šehila Čekić, predsjednica
2. Jelena Otašević, član
3. Marko Vuković, član

SAVJET ZA PROPISE

1. Šukrija Cikotić, predsjednik
2. Iber Hoti, član
3. Emro Feratović, član
4. Mersad Šabović, član
5. Milun Zogović, član

SAVJET ZA MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

1. Demir Đešević, predsjednik
2. Armin Jadadić, član
3. Kenan Balić, član
4. Medo Markišić, član
5. Branka Praščević, član

SAVJET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

1. Adela Šabotić, predsjednica
2. Abidin Musić, član
3. Ana Petrović, član
4. Ervin Tošić, član
5. Marko Vuković, član

SAVJET ZA VJERSKA PITANJA

1. Dževat Musić, predsjednik
2. Sanel Canović, član
3. Slavko Fatić, član
4. Enes Drešković, član
5. Zorica Martić, član