';

NADLEŽNOSTI:

Menadžer predlaže i učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče

  • ekonomski razvoj,
  • preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo,
  • obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Priprema i upravlja projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, prati njihovu realizaciju, priprema informacije i izvještaje o realizaciji projekata, uspostavlja i vodi bazu podataka o planovima, programima i projektima.

Inicira izmjene i dopune propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu ostvaruje saradnju sa nadležnim organima lokalne i državne uprave; ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama, preduzetnicima i drugim subjektima radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za lokalno stanovništvo; ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama u cilju pružanja pomoći oko realizacije konkretnih planova i programa razvoja.

Menadžer vrši i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik opštine.

Mobile website

NADLEŽNOSTI:

Menadžer predlaže i učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče

  • ekonomski razvoj,
  • preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo,
  • obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Priprema i upravlja projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, prati njihovu realizaciju, priprema informacije i izvještaje o realizaciji projekata, uspostavlja i vodi bazu podataka o planovima, programima i projektima.

Inicira izmjene i dopune propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu ostvaruje saradnju sa nadležnim organima lokalne i državne uprave; ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama, preduzetnicima i drugim subjektima radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za lokalno stanovništvo; ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama u cilju pružanja pomoći oko realizacije konkretnih planova i programa razvoja.

Menadžer vrši i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik opštine.