';

NADLEŽNOSTI:

Opis poslova i radnih zadataka:

Rukovodi službom principom komandovanja, stara se o blagovremenom izvršavanju svih obaveza koje služba ima, vrši rasporedjivanje službenika i namještenika u skladu sa Zakonom, donosi rješenje o zaradi službenika i namještenika, donosi sve druge akte vezano za Službu zaštite, učestvuje u izradi operativnih planova.

Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku opštine.

Mobile website

NADLEŽNOSTI:

Opis poslova i radnih zadataka:

Rukovodi službom principom komandovanja, stara se o blagovremenom izvršavanju svih obaveza koje služba ima, vrši rasporedjivanje službenika i namještenika u skladu sa Zakonom, donosi rješenje o zaradi službenika i namještenika, donosi sve druge akte vezano za Službu zaštite, učestvuje u izradi operativnih planova.

Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku opštine.