Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Služba glavnog administratora

Glavni administrator

V.D Adnan Šabović

Kontakt informacije


+382 69 213 244

Nadleznosti


Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

1) poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa lokalne uprave;

2) davanje mišljenja na odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave;

3) koordiniranje rada organa lokalne uprave u izvršavanju poslova u pripremi propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji, kao i nadzor prema sopstvenoj pretpostavci nad zakonitosti rada organa i službi lokalne samouprave;

4) rješavanje sukoba nadležnosti između organa lokalne uprave;

5) davanje mišljenja na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi lokalne uprave;

6) davanje stručnih mišljenja i instrukcija za rad organima lokalne uprave radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;

7) pripremu i sprovođenje programa rada glavnog administratora i drugih planova i programa iz djelokruga rada glavnog administratora;

8) pripremu izvještaja o radu glavnog administratora;

9) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;

10) pripremu izvještaja za predsjednika Opštine o stanju u pojedinim oblastima iz nadležnosti organa lokalne uprave;

11) predlaganje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa lokalne uprave;

12) učestvuje u pripremi i izradi kadrovskog plana;

13) Rješava po inicijativama građana iz djelokruga nadležnosti službe;

14) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

15) vršenje drugih poslova iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.