Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

GEOGRAFSKI POLOŽAJ OPŠTINE PLAV

Opština Plav nalazi se u jugoistočnom dijelu Crne Gore, neposredno do granice prema Albaniji i Kosovu. Opštine Plav zauzima površinu od 329 km2. Teritorija Opštine smještena je u izvorišnim tokovima Lima i Pećke Bistrice, između Prokletijskih planina, u kojima dinarske planine dostižu visinsku kulminaciju. Preko planinskih visova, sa južne i jugozapadne strane pruža se državna granica prema Albaniji, a sa istočne strane, granica prema Kosovu. Geografske koordinate su 42° 35′ 29” N i 19° 56′ 26” E. Teritorija Opštine se prostire u pavcu sjeveroistok – jugozapad. Zahvata središnji dio masiva Prokletija karakteristlčnog po razuđenosti reljefa, brojnim visovima, klisurama, strmim padinama i drugim prirodnim fenomenima.

Na osnovu Zakona o nacionalnim parkovima (Sl. list 56/09), Prokletije su proglašene petim Nacionalnim parkom u Crnoj Gori na površini od 16 638 ha.

Centralni dio Opštine čini sjeveroistočni dio plavsko – gusinjska kotline, koja je, Limskom dolinom, prirodno otvorena prema sjeveru. Čitav predio je blago nagnut prema sjeveru, kuda vode i svi rječni tokovi, kao i najvažniji put dolinom Lima.

Opština se sa južne i jugoistočne strane graniči sa Albanijom, sa jugoistočne strane sa Kosovom. Sa sjeverne strane graniči se sa opštinom Berane, sa jugozapadne strane sa opštinom Gusinje a sa sjeverozapadne strane sa opštinom Andrijevica. Granica opštine Plav duga je 92,95 km.

Grad Plav se nalazi na prosječnij nadmorskoj visini od oko 945 mnm. Skoncentrisan je oko Plavskog jezera i rijeke Lim.

Plavsko – gusinjska kotlina predstavlja najdublji i najveći lednički oblik na Prokletijskim planinama. Dužina kotline iznosi oko 25km, a širina oko 5km i prostire se u smjeru sjever – jug.

Plavsko jezero, najveće ledničko jezero u Crnoj Gori, čija površina iznosi 1, 99km2, nalazi se na 906 mnm, sa maksimalnom dubinom 9,15m. Maksimalna dužina jezera je preko 2000m, a širina oko 1500.

Plavsko jezero je protočnog tipa. Osnovna obilježja vodnog bilansa daju mu pritoka Ljuča sa svojim slivom (pritoke Vruja i Grnčar) i otoka Lim, čije izvorište predstavlja upravo ovo jezero.

Doline rjeke Lim i njenih pritoka svojim oblicima i pravcima pružanja predstavljaju prirodnu predispoziciju za vezu sa susjednim oblastima i unutrašnje veze. Rijeka Lim je okosnica na koju se vezuju ostali sekundarni pravci.

Prostor Opštine pripada Crnomorskom slivu, odnosno slivu rijeke Lim.

Najznačajnije drumske saobraćajnice su magistralni pravac M-9, koji vodi od Kolašina preko Andrijevice do Murina, pa dalje prema Peći i regionalni put R-9, koji vodi od Murina do Gusinja. Plav je udaljen od glavog administrativnog centra države i aerodroma – Podgorice 180km, od luke Bar 232km, a od Bijelog Polja gdje je želježničko čvorište, 73 km.

Opštinski centаr Plav predstаvljа glаvni uprаvni, ekonomski, privredni i kulturni centаr Opštine, kome direktno i indirektno grаvitirаju svа nаseljа.

TERITORIJALNA PODJELA

Stanovništvo opštine Plav razmješteno je u 14 naselja, to su:

Bogajići; Brezojevica; Velika; Vojno Selo; Gornja Rženica; Đurička Rijeka; Mašnica; Desni Meteh; Murino; Novšići; Plav; Prnjavor; Skić; Hoti.

Po funkcionalnim kriterijumima izdvajaju se dva naselja Plav i Murino (dominantna je funkcija privrede, usluga i komunikacija).

Plavu gravitiraju: Djurička Rijeka, Hoti, Bogajići, Prnjavor, Skić, Desni Meteh, Brezojevica. Murinu gravitiraju: Novšići, Velika, Mašnica i Gornja Rženica.

Opština Plav ima 16 katastarskih opština i administrativno je podijeljena na 5 mjesnih zajednica (MZ Plav, MZ Prnjavor, MZ Brezojevica, MZ Velika i MZ Murino).

U mreži naselja javljaju se četiri nivoa. Centar Opštine, sekundarni centri, centri MZ i ostala naselja. Plav je primarni opštinski centar a Murino sekundarni centar. Naselja koja predstavljaju centre MZ su Brezojevica i Velika.

Opština Plav ima 16 katastarskih opština:

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.