';

Opština Plav

Čaršijska bb,
84325 Plav, Crna Gora

+382 51 251 420
kabinet@plav.me

KABINET PREDSJEDNIKA

+382 (0)51 251 420
+382 (0)51 251 475

predsjednik@plav.me
kabinet@plav.me

SLUŽBA GL. ADMINISTRATORA

+382 (0)51 251 400
+382 (0)67 707 450

administrator@plav.me

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

+382 (0)51 255 311
+382 (0)67 677 022

direkcija@plav.me

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, RAZVOJ I FINANSIJE

+382 (0)51 251 129
+382 (0)67 533 677

finansije@plav.me

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENU DJELATNOST

+382 (0)67 507 740

opstauprava@plav.me

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

+382 (0) 67 707 445

inspekcija@plav.me

SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA I IMOVINU

+382 (0) 707 442

urbanizam@plav.me

KOMUNALNA POLICIJA

+382 (0) 68 818 665

komunalna.policija@plav.me

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

+382 (0) 67 707 445

fakokrcic68@gmail.com

SKUPŠTINSKA SLUŽBA

+382 51 251 127
+382 67 707 454

skupstina@plav.me

SLUŽBA ZAŠTITE I SPASAVANJA

+382 51 251 063
+382 67 707 443

sluzba.zastite@plav.me

POTPREDSJEDNICI

Nihad Canović
+382 51 251 420
nihad.canovic@gmail.com

dr Blažo Stijović
+382 51 251 475
stijovicblazo@gmail.com

Mobile website

KABINET PREDSJEDNIKA

+382 (0)51 251 420
+382 (0)51 251 475

predsjednik@plav.me
kontakt@plav.me

SLUŽBA GL. ADMINISTRATORA

+382 (0)51 251 400
+382 (0)67 707 450

administrator@plav.me

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

+382 (0)51 255 311
+382 (0)67 677 022

direkcija@plav.me

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, RAZVOJ I FINANSIJE

+382 (0)51 251 129
+382 (0)67 533 677

finansije@plav.me

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENU DJELATNOST

+382 (0)67 507 740

opstauprava@plav.me

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

+382 (0) 67 707 445

inspekcija@plav.me

SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA I IMOVINU

+382 (0) 707 442

urbanizam@plav.me

KOMUNALNA POLICIJA

+382 (0) 68 818 665

komunalna.policija@plav.me

SKUPŠTINSKA SLUŽBA

+382 51 251 127
+382 67 707 454

skupstina@plav.me

SLUŽBA ZAŠTITE I SPASAVANJA

+382 51 251 063
+382 67 707 443

sluzba.zastite@plav.me

POTPREDSJEDNICI

Nihad Canović
+382 51 251 420
nihad.canovic@gmail.com

dr Blažo Stijović
+382 51 251 475
stijovicblazo@gmail.com