Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

ARHIVA DOKUMENATA: Budžet

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.
Odluku o budžetu Opštine Plav za 2019.

 

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2018. godinu
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.11-31.3.2019.
 

Odluka o privremenom finansiranju Opštine Plav za 2019 (PDF)

Rebalans za 2018. godinu (PDF)

Odluka o budžetu za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu

Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine

Odluka o budžetu za 2017. godinu

Odluka o visini budzetskih sredstava za finansiranje redovnog rada pol. subjekata za 2017. god.

Odluka o privremenom finansiranju političkih partija

Odluka o budžetu za 2016. godinu

Odluka o Budžetu za 2015. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2014.godinu.pdf

Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2013.godinu.pdf

Odluka o porezu na nepokretnosti- prečišćen tekst.pdf

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.