Odluka o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama za 2020.godinu

Share

U 2019. godini, Sekretarijatu za uredjenje prostora i imovinu podnešen je jedan zahtjev za ekološku saglasnost za koji nije bila potrebna izrada elaborata.

Share

Predsjednik Opštine Plav donio Odluku o dodjeli stipendija za studijsku 2020/21. godinu.   Predsjednik Opštine Plav, Mirsad Bajtraktarević, je danas donio Odluku o o dodjeli stipendija za studijsku 2020/21. godinu

Share

Lista studenata koji ispunjavaju uslove konkursa

Share

POVODOM NACRTA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PLAV ZA 2020. GODINU Na osnovu člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih

Share

Opština Plav dodjeljuje studentsku nagradu studentima koji imaju prebivalište u Opštini Plav i licima sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem koji imaju prebivalište u opštini Plav, kao izraz priznanja za

Share

  1. Predmet Konkursa je sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020.godinu iz Budžeta opštine Plav. Sportska organizacija prijavljuje program rada za period od godinu dana, sa procjenom iznosa sredstava

Share

Opština Plav – Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti objavio je danas Konkurs za dodjelu stipendija za studentsku 2020/21godinu. 1. Pravo na stipendiju imaju studenti koji su: – prema

Share
UNAPREĐENJE PRERRADE DRVETA U PLAVU UZ PODRŠKU NORVRŠKE

  Plav, 26. avgust 2020. – Kraljevina Norveška kroz projekat “Norveška za vas – Crna Gora” podržava projekat “Jačanje unutrašnjih kapaciteta i modernizaciju stolarske linije” koji sprovode Udruženje drvoprerađivača i

Share
MINISTAR SPORTA I MLADIH U POSJETI OPŠTINI PLAV

Ministar sporta i mladih u posjeti opštini Plav Otvoren Omladinski servis u Plavu Ministar sporta i mladih Nikola Janović juče je boravio u radnoj posjeti opštini Plav, prilikom posjete našoj

Share