';

DAN OTVORENIH VRATA
Lokalna samouprava u službi građana

Svakog petka predsjednik Opštine Plav, Mirsad Bajraktarević, prima građanke i građane Opštine Plav kako bi iz prve ruke saznao sa kakvim se izazovima i problemima suočava stanovništvo Plava. Cilj je da se na adekvatan način rješavaju zahtjevi lokalnog stanovništva, a koji su u okvirima nadležnosti lokalne samouprave.

Dan otvorenih vrata, takođe, predstavlja dobru priliku da opštinsko rukovodstvo iz neposredne komunikacije stekne objektivnu sliku o stepenu zadovoljstva građana radom lokalne samouprave, kako bi identifikovali onie usluga lokalne samouprave koje po mišljenju građana nisu na zadovoljavajućem nivou.

Termin za sastanak sa predsjednikom Opštine možete zakazati svakog radnog dana, na broj 051 251 420, kao i na mejl kabinet@plav.me.

Mobile website

DAN OTVORENIH VRATA
Lokalna samouprava u službi građana

Svakog petka predsjednik Opštine Plav, Mirsad Bajraktarević, prima građanke i građane Opštine Plav kako bi iz prve ruke saznao sa kakvim se izazovima i problemima suočava stanovništvo Plava. Cilj je da se na adekvatan način rješavaju zahtjevi lokalnog stanovništva, a koji su u okvirima nadležnosti lokalne samouprave.

Dan otvorenih vrata, takođe, predstavlja dobru priliku da opštinsko rukovodstvo iz neposredne komunikacije stekne objektivnu sliku o stepenu zadovoljstva građana radom lokalne samouprave, kako bi identifikovali onie usluga lokalne samouprave koje po mišljenju građana nisu na zadovoljavajućem nivou.

Termin za sastanak sa predsjednikom Opštine možete zakazati svakog radnog dana, na broj 051 251 420, kao i na mejl kabinet@plav.me.