';

– JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA – 

D.O.O. “KOMUNALNE DJELATNOSTI” PLAV

V.d. direktora: ALEN PEJČINOVIĆ

Članovi Upravnog odbora:

1. Turković Srećko predsjednik UO
2. Musić Senad član
3. Redžepagić Miralem član
Telefon:   051 251-219
Email:   komunalno@hotmail.com
Adresa:   Čaršijska bb, Plav 84325, Crna Gora
JU CENTAR ZA KULTURU “HUSEIN BAŠIĆ” PLAV

V.d. direktora: VLADIMIR KNEŽEVIĆ

Članovi Savjeta:

1. Šahmanović Bejto predsjednik Savjeta
2. Canović Mujo član
3. Aksalić Alma član
4. Pupović Sabahudin član
5. Kabašić Enis član
Telefon:   051/251-332
Email:    centar.za.kulturu@plav.me
Adresa:   Racina bb, Plav 84325, Crna Gora
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU “LIPA” PLAV

Direktor: JASNA KOLAŠINAC

Članovi Upravnog odbora:

1. Safet Lješnjanin predsjednik UO
2. Martin Mikić član
3. Enes Purišić član – predstavnik NVO
4. Erzana Redzematović član – predstavnik MRSS
5. Safet Đešević član – predstavnik zaposlenih
Telefon:   051 250-164
Email:   lipaplav@t-com.me
Web:   www.lipa-plav.me
Adresa:   Korita bb, Plav 84325, Crna Gora
TURISTIČKA ORGANIZACIJA PLAV

Direktor: SAMIRA CANOVIĆ

Članovi Izvršnog odbora:

1. Veselin Sinanović član
2. Zuvdija Bajraktarević član
3. Mirza Nurković član
4. Gruica Rajković član
5. Anel Muminović član
6. Jasmin Metjahić član
Telefon:   051 251-151
Email:   toplav@t-com.me
Web:   www.toplav.me
Adresa:   Racina bb, Plav 84325, Crna Gora

Mobile website

– JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA – 

D.O.O. “KOMUNALNE DJELATNOSTI” PLAV

V.d. direktora: ALEN PEJČINOVIĆ

Članovi Upravnog odbora:

1. Turković Srećko predsjednik UO
2. Musić Senad član
3. Redžepagić Miralem član
Telefon:   051 251-219
Email:   komunalno@hotmail.com
Adresa:   Čaršijska bb, Plav 84325, Crna Gora
JU CENTAR ZA KULTURU “HUSEIN BAŠIĆ” PLAV

V.d. direktora: VLADIMIR KNEŽEVIĆ

Članovi Savjeta:

1. Šahmanović Bejto predsjednik Savjeta
2. Canović Mujo član
3. Aksalić Alma član
4. Pupović Sabahudin član
5. Kabašić Enis član
Telefon:   051/251-332
Email:   centar.za.kulturu@plav.me
Adresa:   Racina bb, Plav 84325, Crna Gora

https://www.plav.me/tacka-custom/tacka-media/2020/04/Apr-8-Doc-1.pdf

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU “LIPA” PLAV

Direktor: JASNA KOLAŠINAC

Članovi Upravnog odbora:

1. Safet Lješnjanin predsjednik UO
2. Martin Mikić član
3. Enes Purišić član – predstavnik NVO
4. Erzana Redzematović član – predstavnik MRSS
5. Safet Đešević član – predstavnik zaposlenih
Telefon:   051 250-164
Email:   lipaplav@t-com.me
Web:   www.lipa-plav.me
Adresa:   Korita bb, Plav 84325, Crna Gora
TURISTIČKA ORGANIZACIJA PLAV

Direktor: SAMIRA CANOVIĆ

Članovi Izvršnog odbora:

1. Veselin Sinanović član
2. Zuvdija Bajraktarević član
3. Mirza Nurković član
4. Gruica Rajković član
5. Anel Muminović član
6. Jasmin Metjahić član
Telefon:   051 250-151
Email:   toplav@t-com.me
Web:   www.toplav.me
Adresa:   Racina bb, Plav 84325, Crna Gora