Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

 

– JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA – 

 

D.O.O. “KOMUNALNE DJELATNOSTI” PLAV

Izvršni direktor: ERVIN  TOŠIĆ

Članovi Upravnog odbora:

1. Ramo Šabović predsjednik UO
2. Mersim Muminović član
3. Dzevat Redzepagić član

 

Telefon:   051 251-219
Email:   komunalnoplav@hotmail.com
Adresa:   Čaršijska br.20A, Plav 84325, Crna Gora

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Plav

JU CENTAR ZA KULTURU “HUSEIN BAŠIĆ” PLAV

V.d. direktora: VLADIMIR KNEŽEVIĆ

Članovi Savjeta:

1. Šahmanović Bejto predsjednik Savjeta
2. Canović Mujo član
3. Aksalić Alma član
4. Pupović Sabahudin član
5. Kabašić Enis član

 

Telefon:   051/251-332
Email:    centar.za.kulturu@plav.me
Adresa:   Racina bb, Plav 84325, Crna Gora

Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva Javnoj ustanovi Centar za kulturu opštine Plav
Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Plav

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU “LIPA” PLAV

Direktor: JASNA KOLAŠINAC

Članovi Upravnog odbora:

1. Safet Lješnjanin predsjednik UO
2. Martin Mikić član
3. Enes Purišić član – predstavnik NVO
4. Erzana Redzematović član – predstavnik MRSS
5. Safet Đešević član – predstavnik zaposlenih

 

Telefon:   051 250-164
Email:   lipaplav@t-com.me
Web:   www.lipa-plav.me
Adresa:   Korita bb, Plav 84325, Crna Gora

Odluka o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav

TURISTIČKA ORGANIZACIJA PLAV

Direktor: SAMIRA CANOVIĆ

Članovi Izvršnog odbora:

1. Veselin Sinanović član
2. Zuvdija Bajraktarević član
3. Mirza Nurković član
4. Gruica Rajković član
5. Anel Muminović član
6. Jasmin Metjahić član

 

Telefon:   051 251-151
Email:   toplav@t-com.me
Web:   www.toplav.me
Adresa:   Racina bb, Plav 84325, Crna Gora

Odluka o formiranju Turisticke organizacije Plav

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.