';

KNJIGA INTERNIH PROCEDURA

  • Službena vozila – PDF
  • Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u komisijama, savjetima i radnim tijelima koje obrazuje predsjednik Opštine Plav – PDF

Mobile website

KNJIGA INTERNIH PROCEDURA

  • Službena vozila – PDF
  • Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u komisijama, savjetima i radnim tijelima koje obrazuje predsjednik Opštine Plav – PDF