Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

 

Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 38 – Ograničenje upotrebe državnih sredstava

 

Predsjednicki izbori 2023

Parlamentarni izbori 2023

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 – Transparentnost socijalnih davanja

Predsjednicki izbori 2023

Parlamentarni izbori 2023

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 – Transparetnost budžetskih rashoda

Predsjednicki izbori 2023

Parlamentarni izbori 2023

 

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila

Putni napozi za period 23.01. do 29.01.2023.godine

Putni napoli za period 30.01. do 05.02.2023.godine  NIJE BILO

Putni napoli za period 06.02. do 12.02.2023.godine  NIJE BILO

Putni napoli za period 13.02. do 19.02.2023.godine  NIJE BILO

Putni napoli za period 20.02. do 26.02.2023.godine  NIJE BILO

Putni napoli za period 27.02. do 05.03.2023.godine

Putni napoli za period 06.03. do 12.03.2023.godine  NIJE BILO

Putni napoli za period 13.03. do 19.03.2023.godine

Putni napoli za period 20.03. do 26.03.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 27.03. do 02.04.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 03.04. do 09.04.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 10.04. do 16.04.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 17.04. do 23.04.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 24.04. do 30.04.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 01.05. do 07.05.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 08.05. do 14.05.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 15.05. do 21.05.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 22.05. do 28.05.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 29.05. do 04.06.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 05.06. do 11.06.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 12.06. do 18.06.2023.godine

Putni napoli za period 19.06. do 25.06.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 26.06. do 02.07.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 03.07. do 11.07.2023.godine

 

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila JU Centar za kulturu Husein Bašić-Plav

Putni napozi za period 23.01. do 29.01.2023.godine

Putni napoli za period 30.01. do 05.02.2023.godine

Putni napoli za period 06.02. do 12.02.2023.godine  NIJE BILO

Putni napoli za period 13.02. do 19.02.2023.godine

Putni napoli za period 20.02. do 26.02.2023.godine

Putni napoli za period 27.02. do 05.03.2023.godine

Putni napoli za period 06.03. do 12.03.2023.godine

Putni napoli za period 13.03. do 19.03.2023.godine

Putni napoli za period 20.03. do 26.03.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 27.03. do 02.04.2023.godine

Putni napoli za period 03.04. do 09.04.2023.godine

Putni napoli za period 10.04. do 16.04.2023.godine

Putni napoli za period 17.04. do 23.04.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 24.04. do 30.04.2023.godine

Putni napoli za period 01.05. do 07.05.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 08.05. do 14.05.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 15.05. do 21.05.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 22.05. do 28.05.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 29.05. do 04.06.2023.godine

Putni napoli za period 05.06. do 11.06.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 12.06. do 18.06.2023.godine

Putni napoli za period 19.06. do 25.06.2023.godine – NIJE BILO

Putni napoli za period 26.06. do 02.07.2023.godine

Putni napoli za period 03.07. do 11.07.2023.godine

 

 

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.