';
Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 – Transparentnost socijalnih davanja

 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 21.06 do 28.06.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 29.06 do 05.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 06.07 do 12.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 13.07 do 19.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 20.07 do 26.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 27.07 do 02.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 – Transparetnost budžetskih rashoda

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila

 • Putni nalozi za period od 29.06-05.07.2020. godine
 • Putni nalozi za period od 06.07-12.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 13.07-19.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 20.07-26.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 27.07-02.08.2020. godine- nije bilo

Mobile website

Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 – Transparentnost socijalnih davanja

 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 21.06 do 28.06.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 29.06 do 05.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 06.07 do 12.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 13.07 do 19.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 20.07 do 26.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 27.07 do 02.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 – Transparetnost budžetskih rashoda

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila

 • Putni nalozi za period od 29.06-05.07.2020. godine
 • Putni nalozi za period od 06.07-12.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 13.07-19.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 20.07-26.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 27.07-02.08.2020. godine- nije bilo