';
Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 – Transparentnost socijalnih davanja

 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 21.06 do 28.06.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 29.06 do 05.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 06.07 do 12.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 13.07 do 19.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 20.07 do 26.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 27.07 do 02.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 03.08 do 09.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 10.08 do 17.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 17.08 do 23.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 24.08 do 30.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 31.08 do 06.09.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 07.09 do 13.09.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 14.09 do 20.09.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 21.09 do 27.09.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 – Transparetnost budžetskih rashoda

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila

 • Putni nalozi za period od 29.06-05.07.2020. godine
 • Putni nalozi za period od 06.07-12.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 13.07-19.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 20.07-26.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 27.07-02.08.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 03.08-09.08.2020. godine
 • Putni nalozi za period od 10.08-17.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 17.08-23.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 24.08-30.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 31.08-06.09.2020.godine- nije bilo

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila Za JU Centar za kulturu Husein Bašić-Plav

 

 • Putni nalozi za period od 21.06-28.06.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 29.06-05.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 06.07-12.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 13.07-19.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 20.07-26.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 27.07-02.08.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 03.08-09.08.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 10.08-17.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 17.08-23.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 24.08-30.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 31.08-06.09.2020.godine- nije bilo

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila Za DOO Komunalne djelatnosti-Plav

 

 • Putni nalozi za period od 21.06-28.06.2020. godine
 • Putni nalozi za period od 29.06-05.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 06.07-12.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 13.07-19.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 20.07-26.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 27.07-02.08.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 03.08-09.08.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 10.08-17.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 17.08-23.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 24.08-30.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 31.08-06.09.2020.godine- nije bilo

Mobile website

Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 – Transparentnost socijalnih davanja

 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 21.06 do 28.06.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 29.06 do 05.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 06.07 do 12.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 13.07 do 19.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 20.07 do 26.07.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 27.07 do 02.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 03.08 do 09.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 10.08 do 17.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 17.08 do 23.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 24.08 do 30.08.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 31.08 do 06.09.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 07.09 do 13.09.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 14.09 do 20.09.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA
 • Analitička kartica socijalne pomoći za period od 21.09 do 27.09.2020. godine – NIJE BILO ISPLATA

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 – Transparetnost budžetskih rashoda

Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila

 • Putni nalozi za period od 29.06-05.07.2020. godine
 • Putni nalozi za period od 06.07-12.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 13.07-19.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 20.07-26.07.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 27.07-02.08.2020. godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 03.08-09.08.2020. godine
 • Putni nalozi za period od 10.08-17.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 18.08-23.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 24.08-30.08.2020.godine- nije bilo
 • Putni nalozi za period od 31.08-06.09.2020.godine- nije bilo
 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila Za JU Centar za kulturu Husein Bašić-Plav
  • Putni nalozi za period od 21.06-28.06.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 29.06-05.07.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 06.07-12.07.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 13.07-19.07.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 20.07-26.07.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 27.07-02.08.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 03.08-09.08.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 10.08-17.08.2020.godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 17.08-23.08.2020.godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 24.08-30.08.2020.godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 31.08-06.09.2020.godine- nije bilo
 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 – Korišćenje službenih vozila Za DOO Komunalne djelatnosti-Plav
  • Putni nalozi za period od 21.06-28.06.2020. godine
  • Putni nalozi za period od 29.06-05.07.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 06.07-12.07.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 13.07-19.07.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 20.07-26.07.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 27.07-02.08.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 03.08-09.08.2020. godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 10.08-17.08.2020.godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 17.08-23.08.2020.godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 24.08-30.08.2020.godine- nije bilo
  • Putni nalozi za period od 31.08-06.09.2020.godine- nije bilo