';

Načelnik
Sadam Luković

Tel: +382 (0) 68 818 665
Email: komunalna.policija@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 05.02.1991.godine u Beranama.

Osnovnu i srednju školu završio u Plavu.Diplomirao je na Fakultetu pravnih nauka u Podgorici.

Pripravnički staž je obavljao u službi Glavnog Administratora,gdje je i volontirao od 01.11.2014. do 01.10.2015.godine.Oktobra 2015.godine imenovan je za Sekretara Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu,nakon razrješenja imenovan je na mjestu Samostalnog savjetnika II za pravna pitanja i prinudnu naplatu u Sekretarijatu za privredu,razvoj i finansije-Opština Plav.

Na mjesto načelnika Službe Komunalne policije imenovan je 11.09.2018.godine.

Mobile website

Načelnik
Sadam Luković

Tel: +382 (0) 68 818 665
Email: komunalna.policija@plav.me

BIOGRAFIJA

Rođen 05.02.1991.godine u Beranama.

Osnovnu i srednju školu završio u Plavu.Diplomirao je na Fakultetu pravnih nauka u Podgorici.

Pripravnički staž je obavljao u službi Glavnog Administratora,gdje je i volontirao od 01.11.2014. do 01.10.2015.godine.Oktobra 2015.godine imenovan je za Sekretara Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu,nakon razrješenja imenovan je na mjestu Samostalnog savjetnika II za pravna pitanja i prinudnu naplatu u Sekretarijatu za privredu,razvoj i finansije-Opština Plav.

Na mjesto načelnika Službe Komunalne policije imenovan je 11.09.2018.godine.