Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Javne konsultacije u Plavu povodom predstavljanja dokumenata „Akcioni plan raseljavanja“ (RAP) i „Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima“ (ESMMP)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u proces javnih konsultacija u vezi sa Projektom  „Regulacija rijeke Lim na lokaciji Brezojevice – opština Plav“, koji se realizuje u okviru regionalnog Programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine, sa ciljem da se na predmetnim lokacijama izvede i unaprijedi zaštita od poplava, (SDIP).

Na javnim konsultacijama će biti detaljno predstavljeni i objašnjeni „Akcioni plan raseljavanja“ (RAP) i „Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima“ (ESMMP), sa ciljem da se sva lica na koje projekat ima, ili može imati uticaj,  informišu o realizaciji samog projekta i da im se kroz davanje komentara, sugestija ili žalbi, omogući učestvovanje u realizaciji.

RAP je dostupan na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (https://www.gov.me/mpsv), na sajtu Opštine Plav (https://www.plav.me/), kao i u štampanoj formi u prostorijama Opštine Plav.

Slijede informacije vezane za održavanje javnih konsultacija:

Datum: 06.09.2022.godine

Vrijeme održavanja: 11:00h

Mjesto održavanja: Prostorije zgrade Opštine Plav, adresa: Čaršijska bb, 84325 Plav, Crna Gora

Predlozi, sugestije i komentari nakon javne konsultacije se mogu dostaviti do 15. septembra

2022. godine, putem:

e-mail: mbulatovicsdip@gmail.com

tel: +382 68 634 889

pošta: Ulica Baku 10, 81000 Podgorica, Montenegro

 

Dobrodošli.

Direkcija javnih radova
Referent Linda Kolašinac 
mob. +382-67-326-147

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.