Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija

Na osnovu člana 117. Zakona o sportu (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/18 od 06.07.2018, 123/21 od 26.11.2021) i člana 7. Odluke o finansiranju sporta („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/19), sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Plav, raspisuje

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2024. godinu

Predmet konkursa je sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2024. godinu.

Sportska organizacija prijavljuje program za period od godinu dana, sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava.

Prijavu na javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2024.godinu, podnosi ovlašćeno lice sportske organizacije.

Pravo učešća na javni konkurs imaju sportski klubovi i sportsko- rekreativna društva koji su registrovani na teritoriji opštine Plav, nakon godine dana od dana osnivanja tog sportskog kluba, odnosno sportsko- rekreativnog društva i koji se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstveni sistem takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog sportskog saveza, ali takođe pravo učešća na konkursu imaju i školska sportska društva i sportske organizacije lica sa invaliditetom, registrovana na teritoriji opštine Plav, nakon godine dana od dana osnivanja, u skladu sa Zakonom o sportu.

Prijava se podnosi u zapečaćenoj koverti i predaje se na pisarnici Opštine Plav, ili se šalje putem pošte na adresu: Opština Plav- Sekretarijat za lokalnu samoupravu,ul. Meteriz br. 2, 84325 Plav.

Kovertu nasloviti na Opštinu Plav- Sekretarijat za lokalnu samoupravusa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2024.godinu“.

Sportska organizacija podnosi prijavu na javni konkurs na propisanom Obrascu 1 koji se može preuzeti na web stranici Opštine Plav– www.plav.me(Obrazac 1 se ispunjava isključivo elektronski– prijave pisane rukom se neće uzimati u razmatranje).

Sportske organizacije su u obavezi da dostave sljedeće:

– Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija, na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o sportu („Sl. list CG“, br. 44/18);

– Opšte podatke o rezultatima na domaćem i međunarodnim takmičenjima i drugim aktivnostima u 2023. godini;

– Dokaz dostavljen od matičnog Saveza da sportska organizacija učestvuje u redovnom sistemu takmičenja u okviru grane sporta u skladu sa sportskim pravilima (ukoliko sportska organizacija ne učestvuje u sistemu takmičenja, ukoliko ne postoji matični Savez ili je u pitanju netakmičarski sportm, dostaviti adekvatan dokaz);

– Program rada za tekuću/ narednu takmičarsku sezonu- opisno i troškovno po svakoj stavci, usvojen i ovjeren od skupštine kluba;

– Finansijski izvještaj za prethodnu godinu, sa dokazom da je dostavljen Poreskoj upravi (završni račun);

– Detaljan finansijski izvještaj sa fotokopijama računa dobijenih finansijskih sredstava iz budžeta opštine Plav za prethodnu godinu;

– Dokaz o broju članova sportske organizacije;

– Izjavu ovlašćenog lica da su podaci iz programa kojim konkurišu za sufinansiranje u 2024. godni tačni;

– Ispunjene prijavne obrasce.

Ukoliko se prilažu fotokopije dokumenata, one moraju biti ovjerene, kako bi bile vjerodostojne.

Prijava na konkurs dostavlja se na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za sport, na kojima je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje i sastavni je dio javnog konkursa.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web sajtu www.plav.me odnosno zaključno sa 04.02.2024.godine.

Za procjenu programa i utvrđivanje visine sredstava koja se dodjeljuju sportskim organizacijama predsjednik opštine obrazuje komisiju za procjenu programa i utvrđivanje visine sredstava.

Na osnovu Odluke o sufinansiranju programa sportskih organizacija predsjednika opštine, organ uprave nadležan za sport zaključuje ugovor o sufinansiranju sa sportskom organizacijom kojima su opredijeljena sredstva na osnovu javnog konkursa.

Ugovor se zaključuje u roku od 15 dana od dana izvršnosti Odluke o sufinansiranju programa sportskih organizacija.

Sportska organizacija čiji je program sufinansiran od strane opštine Plav u 2023. godini, a čiji izvještaj nije dostavljen u propisanom roku ili nije potpun, gubi pravo na sufinansiranje u 2024. godini.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana od 10:00h do 13:00h u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Plav.

Prijavni obrazac-formular

Sekretar

Fikret Canović

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.