Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Javna rasprava o nacrtu odluke o Budzetu Opštine Plav i plan investicija za 2024.godinu

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (Službeni list Crne Gore – opštinski propisi ’’, br. 001/09) donosi se:

O B A V J E Š T E N J E OBAVJEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE PLAV DA JE U TOKU JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PLAV I PLAN  INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Javna rasprava o nacrtu odluke o Budzetu Opštine Plav i plan investicija za 2024.godinu 

Povodom Nacrta Odluke o budžetu Opštine Plav za 2024.godinu organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana. Javna rasprava počinje 01.11.2023. godine.

Nacrt naznačene Odluke objaviće se na web sajtu Opštine Plav: www.plav.me

Pozivaju se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi i javne službe, i stručne institucije, kao i druga pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za za privredu, razvoj i finansije.

  • Murino (za mjesne zajednice Murino i Velika)

Sala Doma kulture – srijeda – 15.11.2023. godine – 09:00 časova.

  • Centralna Javna rasprava

Opštinska sala za sastanke – srijeda- 15.11.2023. godine – 12:30 časova. 

Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu za privredu, razvoj i finansije Optine Plav, ul. Meteriz br 2, kao i na email adresu: finansije@plav.me

Nacrt odluke- Link

 

 

            V.D. SEKRETAR

                                                                                                                     Sulejman Dešić

 

 

 

 

        

 

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.