Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Popis stanovništva,domaćinstva I stanova 2023.godine

POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2023.GODINE

POPISNA KOMISIJA ZA OPŠTINU PLAV

OBAVJEŠTENJE

Povodom raspisivanja Javnog oglasa, za angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, koji će se održati od 1 – 15. novembra 2023. Godine,

Javni oglas je   za INSTRUKTORE/KE i POPISIVAČE/ICE počev od 22. septembra 2023. godine, zaključno sa 1. oktobrom 2023.godine. Javni oglas traje 10 dana, izbor kandidata za instruktore treba da se izvrši najkasnije do 10. oktobra 2023.godine, a izbor kandidata za popisivače najkasnije do 15. oktobra 2023.godine. Formu Javnog oglasa (obrazac P-12) propisala je Uprava za statistiku. Formu Prijave za učesnike/ce u popisu (obrazac P-13) propisala je Uprava za statistiku i nalaziće se na sajtu Uprave za statistiku www.monstat.org.

Napomena: formu Javnog oglasa (obrazac P-12) zainteresovani mogu preuzeti u pisarnici Opštine Plav, kao i  za učesnike/ce u popisu (obrazac P-13). Prijavu sa dokumentacijom dostaviti u roku od 10.dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (sa natpisom: JAVNI OGLAS – za INSTRUKTORE/KE i POPISIVAČE/ICE, ime i prezime kandidata sa adresom i kontakt telefonom) neposredno pisarnici Opštine Plav ili preporučenom poštom na adresu Opštine Plav, Meteriz broj 2 Plav.

PLAV- JAVNI OGLAS-link

PRIJAVA ZA UČESNIKE U POPISU-link

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.