';

Predsjednik
Nihad Canović

Tel: +382 (0)51 251 475
Email: predsjednik@plav.me

BIOGRAFIJA

Nihad Canović je rođen 24. aprila 1990. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u Plavu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Javni sektor. Tokom studija radio je kao praktikant u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers.

Od 2016. godine radi u Skupštini Crne Gore, a od avgusta 2018. obavlja funkciju potpredsjednika Opštine Plav.

Za predsjednika Opštine Plav izabran je u decembru 2020. godine.

Mobile website

Predsjednik
Nihad Canović

Tel: +382 (0)51 251 475
Email: predsjednik@plav.me

BIOGRAFIJA

Nihad Canović je rođen 24. aprila 1990. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u Plavu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Javni sektor. Tokom studija radio je kao praktikant u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers.

Od 2016. godine radi u Skupštini Crne Gore, a od avgusta 2018. obavlja funkciju potpredsjednika Opštine Plav.

Za predsjednika Opštine Plav izabran je u decembru 2020. godine.