Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

OPŠTINSKE ODLUKE

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju  puta Ribarska ulica- Plav
Odluka o načinu postupanja opštine Plav u postupku razdvajanja opštine Plav i opštine Gusinje usled teritorijalne promjene
Program rada SKUPŠTINE OPŠTINE PLAV ZA 2015. GODINU
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENI LIST CRNE GORE
ZAVRŠNI RAČUN ZA 2013.OPŠTINA PLAV
Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opstine Plav
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 295 KO Plav
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 265 KO Plav
Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2o15.godine
Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata

 

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.