';

JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE U 2020. GODINI

Plan javnih nabavki za 2020. godinu.

# Revizija glavnog projekta rekonstrukcije ulice i uređenja zelenih površina u centru Plava
1.
2. Zapisnik o otvaranju, ocjeni i vrednovanju ponuda
3. Obavještenje o ishodu postupka JN

Pravilnik za javne nabavke male vrijednosti

Mobile website

JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE U 2020. GODINI

Plan javnih nabavki za 2020. godinu.

# Revizija glavnog projekta rekonstrukcije ulice i uređenja zelenih površina u centru Plava
1.
2. Zapisnik o otvaranju, ocjeni i vrednovanju ponuda
3. Obavještenje o ishodu postupka JN

Pravilnik za javne nabavke male vrijednosti

Plan javnih nabavki za 2019. godinu.
Pravilnik za javne nabavke male vrijednosti.