';

ARHIVA DOKUMENATA: Budžet

Budžet Opštine Plav za 2020. godinu

III Kvartalni izvještaj -2020 godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu

II Kvartalni izvještaj – 2020. godinu

 

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.

– Političke partije – januar 2020.

– Političke partije – februar 2020.

– Političke partije – mart 2020.

– Političke partije – april 2020.  

Političke partije – maj 2020.

-Političke partije – jun 2020.

-Političke partije – jul 2020.

-Političke partije – avgust 2020.

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu

Odluka o budžetu Opštine Plav za 2020. godinu

Budžet Opštine Plav za 2019. godinu

Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Plav za 2019. godinu
IV Kvartalni izvještaji – 2019. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2019.
III kvartalni izvještaj – 2019
Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019 godinu
II Kvartalni izvještaj – 2019.
I Kvatralni izvještaj – 2019
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.
Odluku o budžetu Opštine Plav za 2019.
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.11-31.3.2019.
Odluka o privremenom finansiranju Opštine Plav za 2019.

 

Budžet Opštine Plav za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2018. godinu
Rebalans za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu
Odluka o budžetu za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine
Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu

Budžet Opštine Plav za 2020. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.
– Političke partije – januar 2020.

– Političke partije – februar 2020.
 Političke partije – mart 2020. – Političke partije – april 2020. Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu
Odluka o budžetu Opštine Plav za 2020. godinu

Budžet Opštine Plav za 2019. godinu

Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Plav za 2019. godinu
IV Kvartalni izvještaji – 2019. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2019.
III kvartalni izvještaj – 2019
Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019 godinu
II Kvartalni izvještaj – 2019.
I Kvatralni izvještaj – 2019
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.
Odluku o budžetu Opštine Plav za 2019.
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.11-31.3.2019.
Odluka o privremenom finansiranju Opštine Plav za 2019.

 

Budžet Opštine Plav za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2018. godinu
Rebalans za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu
Odluka o budžetu za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine
Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu

Mobile website

BUDŽET OPŠTINE

Budžet Opštine Plav za 2020. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.
III Kvartalni izvještaj -2020 godinuPolugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu

II Kvartalni izvještaj – 2020. godinu

– Političke partije – januar 2020.

– Političke partije – februar 2020.

– Političke partije – mart 2020.

– Političke partije – april 2020.  

Političke partije – maj 2020.

-Političke partije – jun 2020.

-Političke partije – jul 2020.

-Političke partije – avgust 2020.

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu

Odluka o budžetu Opštine Plav za 2020. godinu

Budžet Opštine Plav za 2019. godinu

Odluka o Zavrsnom racunu Budzeta Opstine Plav za 2019 godinu
IV Kvartalni izvještaji – 2019. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2019.
III kvartalni izvještaj – 2019
Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019 godinu
II Kvartalni izvještaj – 2019.
I Kvatralni izvještaj – 2019
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.
Odluku o budžetu Opštine Plav za 2019.
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.11-31.3.2019.
Odluka o privremenom finansiranju Opštine Plav za 2019.

 

Budžet Opštine Plav za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2018. godinu
Rebalans za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu
Odluka o budžetu za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine
Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu