';

BUDŽETI OPŠTINE PLAV

Budžet Opštine Plav za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2021. godinu
III Kvartalni izvještaj- 2021. godina
II Kvartalni izvještaj – 2021. godina
I Kvartalni izvještaj – 2021. godina

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021.

Odluka o visini sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2021.

– Političke partije – januar 2021.

– Političke partije – februar 2021.

– Političke partije – mart 2021.

– Političke partije – april 2021.

– Političke partije – maj 2021.

– Političke partije – jun 2021.

– Političke partije – jul 2021.

– Političke partije – avgust 2021.

– Političke partije – septembar 2021.

 

Odluka o budžetu Opštine Plav za 2021. godinu

 

Odluka o privremenom finansiranju ženskih organizacija u političkim subjektima 2021
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.1. – 31.3.2021.
Rješenje o privremenom finansiranju – mart
Rješenje o privremenom finansiranju – februar
Rješenje o privremenom finansiranju – januar
Odluka o privremenom finansiranju 2021. godina


Budžet Opštine Plav za 2020. godinu

IV Kvartalni izvještaj -2020. godina

III Kvartalni izvještaj -2020 godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu

II Kvartalni izvještaj – 2020. godinu

 

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.

– Političke partije – januar 2020.

– Političke partije – februar 2020.

– Političke partije – mart 2020.

– Političke partije – april 2020.  

Političke partije – maj 2020.

-Političke partije – jun 2020.

-Političke partije – jul 2020.

-Političke partije – avgust 2020.

-Političke partije – septembar 2020

-Političke partije – oktombar 2020

-Političke partije – novembar 2020

 

 

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu

Odluka o budžetu Opštine Plav za 2020. godinu

Budžet Opštine Plav za 2019. godinu

Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Plav za 2019. godinu
IV Kvartalni izvještaji – 2019. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2019.
III kvartalni izvještaj – 2019
Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019 godinu
II Kvartalni izvještaj – 2019.
I Kvatralni izvještaj – 2019
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.
Odluku o budžetu Opštine Plav za 2019.
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.11-31.3.2019.
Odluka o privremenom finansiranju Opštine Plav za 2019.

 

Budžet Opštine Plav za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2018. godinu
Rebalans za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu
Odluka o budžetu za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine
Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu

Budžet Opštine Plav za 2020. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.
– Političke partije – januar 2020.

– Političke partije – februar 2020.
 Političke partije – mart 2020. – Političke partije – april 2020. Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu
Odluka o budžetu Opštine Plav za 2020. godinu

Budžet Opštine Plav za 2019. godinu

Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Plav za 2019. godinu
IV Kvartalni izvještaji – 2019. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2019.
III kvartalni izvještaj – 2019
Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019 godinu
II Kvartalni izvještaj – 2019.
I Kvatralni izvještaj – 2019
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.
Odluku o budžetu Opštine Plav za 2019.
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.11-31.3.2019.
Odluka o privremenom finansiranju Opštine Plav za 2019.

 

Budžet Opštine Plav za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2018. godinu
Rebalans za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu
Odluka o budžetu za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine
Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu

Mobile website

BUDŽET OPŠTINE

Budžet Opštine Plav za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2021. godinu
III  Kvartalni izvještaj- 2021. godina
II Kvartalni izvještaj – 2021. godina
 I Kvartalni izvještaj – 2021. godina

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021.

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2021. godinu

– Političke partije – januar 2021.

– Političke partije – februar 2021.

– Političke partije – mart 2021.

– Političke partije – april 2021.

– Političke partije – maj 2021.

– Političke partije – jun 2021.

– Političke partije – jul 2021.

– Političke partije – avgust 2021.

– Političke partije – septembar 2021.

 

Odluka o budžetu Opštine Plav za 2021. godinu
Odluka o privremenom finansiranju ženskih organizacija u političkim subjektima 2021
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.1. – 31.3.2021.
Rješenje o privremenom finansiranju – mart
Rješenje o privremenom finansiranju – februar
Rješenje o privremenom finansiranju – januar
Odluka o privremenom finansiranju 2021. godina

Budžet Opštine Plav za 2020. godinu

IV Kvartalni izvještaj -2020. godina

III Kvartalni izvještaj -2020 godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu

II Kvartalni izvještaj – 2020. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.

– Političke partije – januar 2020.

– Političke partije – februar 2020.

– Političke partije – mart 2020.

– Političke partije – april 2020.  

Političke partije – maj 2020.

-Političke partije – jun 2020.

-Političke partije – jul 2020.

-Političke partije – avgust 2020.

Političke partije – septembar 2020

-Političke partije – oktombar 2020

-Političke partije – novembar 2020

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu

Odluka o budžetu Opštine Plav za 2020. godinu

Budžet Opštine Plav za 2019. godinu

Odluka o Zavrsnom racunu Budzeta Opstine Plav za 2019 godinu
IV Kvartalni izvještaji – 2019. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2019.
III kvartalni izvještaj – 2019
Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019 godinu
II Kvartalni izvještaj – 2019.
I Kvatralni izvještaj – 2019
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.
Odluku o budžetu Opštine Plav za 2019.
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.11-31.3.2019.
Odluka o privremenom finansiranju Opštine Plav za 2019.

 

Budžet Opštine Plav za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2018. godinu
Rebalans za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu
Odluka o budžetu za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine
Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu