Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

BUDŽETI OPŠTINE PLAV

Budžet Opštine Plav za 2024. godinu

 

 

Obrasci ministarstvo finansija – I kvartal 2024.
POLITIČKE PARTIJE – januar 2024

POLITIČKE PARTIJE – februar 2024

POLITIČKE PARTIJE – mart 2024

POLITIČKE PARTIJE – april 2024

POLITIČKE PARTIJE -maj 2024

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2024. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2024. godinu
Odluka o budžetu Opštine Plav za 2024. godinu

 

Budžet Opštine Plav za 2023. godinu

 

Obrasci ministarstvo finansija – I kvartal 2023. godine

Obrasci ministarstvo finansija – II kvartal 2023. godine

Obrasci ministarstvo finansija – III kvartal 2023. godine

Obrasci ministarstvo finansija – IV kvartal 2023. godine

POLITIČKE PARTIJE -januar 2023 – stari saziv

POLITIČKE PARTIJE -februar 2023 – stari saziv

POLITIČKE PARTIJE -mart 2023 – stari saziv

POLITIČKE PARTIJE -april od 01-12.04.2023 – stari saziv

POLITIČKE PARTIJE -april od 13-30.04.2023

POLITIČKE PARTIJE – maj 2023

POLITIČKE PARTIJE – jun 2023

POLITIČKE PARTIJE – jul 2023

POLITIČKE PARTIJE – avgust 2023

POLITIČKE PARTIJE – septembar 2023

POLITIČKE PARTIJE – oktobar 2023

POLITIČKE PARTIJE – novembar 2023

POLITIČKE PARTIJE – decembar 2023

Analitičke kartice finansiranja redovnog rada ženskih organizacija 2023 godina
Analitičke kartice finansiranja redovnog rada političkih subjekata 2023 godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2023. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2023. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2023. godinu
Odluka o budžetu Opštine Plav za 2023. godinu

 

Budžet Opštine Plav za 2022. godinu

 

IV Kvartalni izvjestaj – 2022 .godina
III Kvartalni izvjestaj – 2022. godina
II Kvartalni izvještaj – 2022. godina
I Kvartalni izvještaj – 2022. godina
Rebalans Budzeta

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2022.

Odluka o visini sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2022.

 Političke partije – januar 2022.

– Političke partije – februar 2022.

 Političke partije – mart 2022

 Političke partije – april 2022

 Političke partije – maj 2022

 Političke partije – jun 2022

 Političke partije – jul 2022

– Političke partije – avgust 2022

Političke partije – septembar 2022

Političke partije – oktobar 2022

Političke partije – novebar 2022

Političke partije – decembar 2022

Odluka o budžetu Opštine Plav za 2022. godinu

Budžet Opštine Plav za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2021. godinu

IV Kvartalni izvještaj – 2021. godina
III Kvartalni izvještaj- 2021. godina
II Kvartalni izvještaj – 2021. godina
I Kvartalni izvještaj – 2021. godina
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021.

Odluka o visini sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2021.

– Političke partije – januar 2021.

– Političke partije – februar 2021.

– Političke partije – mart 2021.

– Političke partije – april 2021.

– Političke partije – maj 2021.

– Političke partije – jun 2021.

– Političke partije – jul 2021.

– Političke partije – avgust 2021.

– Političke partije – septembar 2021.

– Političke partije – oktobar 2021.

– Političke partije – novembar 2021.

– Političke partije – decembar 2021.

Odluka o budžetu Opštine Plav za 2021. godinu

 

Odluka o privremenom finansiranju ženskih organizacija u političkim subjektima 2021
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.1. – 31.3.2021.
Rješenje o privremenom finansiranju – mart
Rješenje o privremenom finansiranju – februar
Rješenje o privremenom finansiranju – januar
Odluka o privremenom finansiranju 2021. godina


Budžet Opštine Plav za 2020. godinu

IV Kvartalni izvještaj -2020. godina

III Kvartalni izvještaj -2020 godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu

II Kvartalni izvještaj – 2020. godina

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.

– Političke partije – januar 2020.

– Političke partije – februar 2020.

– Političke partije – mart 2020.

– Političke partije – april 2020.  

Političke partije – maj 2020.

-Političke partije – jun 2020.

-Političke partije – jul 2020.

-Političke partije – avgust 2020.

-Političke partije – septembar 2020

-Političke partije – oktombar 2020

-Političke partije – novembar 2020

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu

Odluka o budžetu Opštine Plav za 2020. godinu

Budžet Opštine Plav za 2019. godinu

Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Plav za 2019. godinu
IV Kvartalni izvještaji – 2019. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plav za 2019.
III kvartalni izvještaj – 2019
Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019 godinu
II Kvartalni izvještaj – 2019.
I Kvatralni izvještaj – 2019
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.
Odluku o budžetu Opštine Plav za 2019.
Odluka o finansiranju političkih subjekata za period 1.11-31.3.2019.
Odluka o privremenom finansiranju Opštine Plav za 2019.

 

Budžet Opštine Plav za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2018. godinu
Rebalans za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu
Odluka o budžetu za 2018. godinu
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01. 01. 31. 03. 2018. godine
Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav, za period januar – mart 2018. godinu

 

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.